Petr a Lucie
Rolland Romain

    Na Paříž se konaly nálety a shluky lidí se draly do metra aby se před nimy skryly. Zde Petr poprvé uvidí Lucii. Všichni lidé se bojí a nastupují do metra aby se dostaly co nejdál od náletů. V metru se Petr dotkne Luciiny ruky a schováji do své. Lucie dělá jako by se nic nedělo a když metro zastaví, vyjde z něj a ani se na Petra neotočí. Petr stále myslí na krásnou dívku.  Několikrát ji potká na ulici ale má strach ji oslovit. Mezitím se setkává se svým bratrem Filipem, který měl propustku z vojny. Petr po něm chce,aby mu vyprávěl své zážitky. Filip ale je na bratra naštvaný, závidí mu jeho život bez války, a že je tím, čím on byl nedávno a už nikdy nebude. Svobodným chlapcem. 
 

    Jednoho dne Petr zase potká Lucii a tentokrát se odhodlá ji oslovit. Procházejí se parkem a povídají si, jako by se znali už léta. Od té doby se často scházejí a sedají si na lavičku v parku. Petr je do Lucie zamilovaný a Lucie do Petra také. Lucie musí malovat obrázky, které pak prodává, aby se uživila. Jendou maluje Petrovi portrét a povídá mu o své rodině.

    Když se Filip opět vrátí na propustku z vojny domů, poznává, že se s Petrem něco děje. Pak to pochopí, když potká Petra s Lucií, jak spolu jdou ruku v ruce a nevšímají si okolí. Filipovi je Petra líto, protože do půl roku musí Petr na vojnu. Filip začne být na Petra hodný. Chovají se k sobě mile, jako kdysi. Petr ví o tom, že bude muset jít na vojnu a Lucie to ví také. I přesto si spolu plánují budouctnost, jako by se nic nedělo. Oba si však myslí, že se toho nedožijí.

    Konají se další nálety a Petr s Lucií se rozhodli, že půjdou uctít památku známého spisovatele. Když se přibližují k chrámu, Lucie uvidí rusovlasou dívku, a myslí si, že se jí o ní minulou noc zdálo. Na děvče se usměje a to se na ní se zděšením podívá. Petr s Lucií jdou do kostele a usednou na lavici.  Přemýšlí o tom, jak se milují. Když v tom Lucie vzhlédne ke stropu a uvidí opět tu dívku a hned po tom si všimne, že velký pilíř držící strop kostele padá. Lucie ještě stihla svým tělem zakrýt Petra. Tak spolu umřeli pod pilířem.

Hl. myšlenka: Válka dokáže zničit všechno dobré.