Zabiják

Emil Zola

     Příběh vyráví o mladé ženě jménem Gervaisa. Její život je velmi strastiplný. Má dva syny Klaudia a Štepána. Prvního syny porodila ve čtrnácti letech. Jejich otcem je Lantier. Spolu s ním se přestěhovali z venkova do Paříže. Nejprve si žili dobře. Bydleli v luxusním hotelu, jedli samá dobrá jídla. Ale nepracovali, Gervaisa se starala o své děti a Lantier měl k práci neskutečný odpor. Peníze jim došli, museli se přestěhovat a žili z toho, že postupně prodávali všechny své věci.
    Jednoho dne, když Gervaisa odešla do prádelny. Lantier odjel s jinou ženou pryč z Paříže. Naštvaná Gervaisa si v prádelně vyřídila účty se sestrou oné ženy, která s Lantierem prchla. Tři neděle po této nešťastné příhodě se Gervaisa dokázala o sebe sama postarat. Pracovala v prádelně a některé peníze si dávala stranou. Její soused Coupe jí pomáhal, občas pomohl hlídat děti, chodil s nimi na procházky. Po dlouhé době Coupeova snažení, podlehla Gervaise jeho prosbě vdát se za něj. Coupeova sestra neměla Gervaisu ráda, protože měla už děti s jiným mužem, a ještě ke všemu kulhala na jednu nohu, proto jí říkala Pajda. I přesto se vzali.
    Po čtyřech letech odvedli společně pořádný kus práce. Coupe pracoval jako dělník a Gervaisa v prádelně. Pronajali si nový dům a nábytek, aby se cítitli jako doma. Gervaisa byla v osmém měsíci těhotenství. Dřela se i když už měla porodní bolesti. Naštěstí stihla přijít domů, kde ještě chtěla Coupeovi připravit večeři. Nestihla to a začala rodit. Porodila holčičku - Nanu.

    V domě se seznamují se sousedy Goujetovými. Spřátelí se s nimi. Goujetovi jsou matka se synem. Mladý Goujet se seznámí s Coupem a stanou se z nich nejlepší přátelé. Gervaisa si našetřila 600 franků a už dlouho přemýšlí, že by si pronajala vlastní obchod, a zařídila by si ji jako prádelnu. Jendoho dne se v ulici uvolní obchod, Gervaisa se se svým přáním svěřila manželovi. Rozhodli se, že další den se zajdou na obchod podívat. Coupeova sestra byla velmi naštvaná z toho, že Gervaisa bude mít vlastní obchod a šířila o ní pomluvy.

    Další den šla Gervaisa za Coupeem do práce, aby společně šli do obchodu. Coupe stál na střeše, když na něj maličká Nana zavolala spadl ze střechy. Utrpěl vážná zranění, Gervaisa se o něj chtěla starat, a nechtěla ho poslat od nemocnice. Jeho léčení ji stálo všechny úspory. Když se Coupe uzdravil, nechtělo se mu pracovat, měl k práci odpor a raději se procházel městem a zašel s kamarády na víno. Gervaisa se zvdala snahy pořídit si obchod, mohla ho jen obdivovat. Mladý Goujet ji viděl, jak stojí před obchodem a zbožně se na něj dívá. Půjčil jí 500 franků, aby si obchod koupila.

    Nakonec si ho opravdu koupila, měla spoustu práce a obchod dobře vynášel. Mohla zase jíst samá dobrá jídla. Až se z toho zakulatila. Coupe začal chodit zase do práce, ale nikdy do ní nedošel, vždy se zastavil v nějaké putice a domů se vrátil opilý. I když říkal, že pije jen víno, ne kořelku, tu pijí jen ožralové, sám byl opilý. Choval se nevhodně štípal pradleny do stehen, chtěl je osahávat, utrácel spoustu peněz. Gervaisa se k němu chovala jako k malému dítěti.

     Gervaise se vedlo dobře, obchod vynášel. Jednou za ní přišla Virginie. Vyprávěla jí o tom, jak se přistěhovali a o Lantierovi a její sestře. Prý se rozešli. Gervaisa za nedlouho slavila narozeniny. Přišel i Lantier. Nejdřív se s Coupeem pohádali a pak se stali dobrými přáteli. Chodili spolu do hospod, Coupe začal pít kořalky a domů se často nevracel. Nabídl Lantierovi, aby u nich bydlel. Hned co se zabydlel, začal rozkazovat jako ve svém bytě. Půjčoval si peníze a už je nevracel. Gervaisa musela vydržovat dva muže.

    Časem Gervaisa zlenivěla. Už nebyla tak pečlivá jako dřív, lidé už si u ní nenechali prát. Gervaisa pomalu upadala ve špíně a bídě. Museli nechat obchod. Koupila si ho Virginie, která si z něj zařídila cukrovinky. Lantier zůstal v obchodě a sváděl Virginii, stejně jako předtím sváděl Gervaisu a z jejich mužů udělal paroháče. Pomalu vyjídala celý obchod a Virginie zcela jistě začala krachovat. Lantier spolk nejdřív prádelnu a teď cukrárnu.

    Gervaisa a Coupe spolu s dcerou Nanou se přestěhovali do malého bytečku. Nana se stala květinářkou, zcela zkažená společností, měnila jednoho partnera za druhým. Gervaisa se rozhodla, že bude pít stejně jako Coupe, aspoň peníze propijí spolu. Coupe začal bláznivět z alkoholu. Pak umřel. Za nedlouho po té umřela i Gervaisa. Došla klidu.

¨Hlavní myšlenka: Alkohol je zabiják. Zabíjí člověka. Postupně ničí jeho fyzický i duševní stav. V bídném prostředí člověk chátrá.

                            Zola také kritizuje tvrdé podmínky dělnictva. Dělník předurčen ke špatnému osudu a alkoholu.  Jediné co mohou propít svoji výplatu

                            a zapomenout tím na tvrdou realitu.
Jazyk:       Hovorová čeština,  argot, vulgarismy, rozsáhlé popisy míst, vztahů, jídel - naturalismus- popisuje společnost a anylyzuje                 ji, hlavně nižší vrstvy společnosti, předurčené k bádě a je také ovlivněn dědičností