Těžká hodina
J. Wolker

 Soubor básní.

Těžká hodina.
Vypráví o životě chlapce, který dospívá a stává se chlapcem.
Hl. myšlenka: život chlapce je jednoduchý a zajímá se pouze o své ideály, muž se musí snažit a o všechno se zaslouží pouze díky svým činům
Metafora:           chlapecké srdce je písnička na začátku
Oxymoron:        srdce mi zemřelo, v rakvi ho vynáším
                               jedno srdce jsem pohřbil
Anafora:              a věřte dnes za mě…
                               a věřte dnes za mě…

Balada o nenarozeném dítěti
Dva lidé se do sebe zamilovali a jednoho dne se pomilovali. Žena však otěhotněla. Ani jeden z milenců nemají peníze a nemohli by se o dítě postarat. Žena musí jít na potrat.
Hl. myšlenka: I když svě dítě milují a chtěli by si ho nechat, nemohou. Protože nemají peníze.
Kontrast:             milenci jsou bohatí (mají sebe)x chudí nemohou uživit dítě
Epizeuxis:           voda běží a běží
Epifora:                i chudý se smějí milovat
                               i mladí se smějí milovat
Anafora:              zprvu se bránila              
                               zprvu se bála
Metafora:           rozřízl jsem tě má milá
Synekdocha:     Když nohy se domů vracely

 

 Slepí muzikanti
Dva slepí muzikanti přijdou do vesničky a hrají na harmoniku a housle. Lidé vycházejí z domů a obdivují je.
Hl. myšlenka: slepí lidé dokážou různé věci, skrz hudbu vidí lidi svět lépe
Epizeuxis:           nové a nové oči
Metafora:           tím rostlo očí víc

Čepobití
Muž je se svoji milou. Ale trubaři troubí k čepobití a on se s ní musí rozloučit a dát se na vojnu. Když se vrátí oba jsou jiní.
Hl. myšlenka: I když se dva lidé milují, po dlouhém rozloučení už k sobě necítí to samé. Vojna člověka změní, udělá z něj muže a ztvrdí ho. Už miluje jinak.
Kontrast:             bílá postel v pokoji x v černé ulici zamilovaní vojáci krvácí
Metafora:           ranění příkazem táhlého čepobití
Přirovnání:         na ústa si tě položím jako kovovou polnici

Tvář za sklem
Chudý muž se kouká přes sklo na vznešené muže a dámy v kavárně. Jsou veselí a bohatí ale on je vidí jako náhrobky, mohyly.
Hl. myšlenka: Pravý život je na ulici. Bohatí lidé v kavárnách jen předstírají, že jsou veselí. Chudák jimi opovrhuje.
Metafora:           ústa si probodli úsměvy
                               noviny na oči posadili si
                               s rukama vyžehlenýma
Přirovnání:         pohled ostrý a chladný jak nůž

Kázání na hoře
Když se lidé budou chovat dobře ale na druhou stranu káže vojákům a nevěstkám, že lepší je být špatný a žít, něž být dobrý a mrtví.
Hl. myšlenka: Lidé se musí nějak živit aby přežili a nemusí to být zrovna správným způsobem.
Přirovnání:         vojáka a nevěstku přirovnává ke stromům
Oxymoron:        na cestách rozkvete kamení

Oči
Očima vidíme vše co se na světě děje. Ne jen to krásné ale i pomíjivé.
Hl. myšlenka: Oči jsou okna do duše.
Metafora:           nejširším moře lidské oči jsou
Personifikace:   věci, které nikdy neztroskotaly

Jaro
Básník popisuje jaro, roztává sníh, vše ožívá a děvčata jsou pěkná.
Hl. myšlenka: Vše ožívá. Jaro je vždycky stejné.
Anafora:              první květiny jarní…
                               první květiny jarní…
Personifikace:   oči- hbití a větrní poslové
Metafora:           kytice pohledů

Báseň milostná
V očích milé se zobrazuje celý krásný svět. A přesto je možné, že i v tom krásném světě se dějí zlé věci.
Metafora:           oči tvé na kusy rozlamuji
 Personifikace:    aby mě znovu obrostly řetězem duhovým (oči)

Balada o snu
Mládenec Jan jde městem a vidí utrpení a nerovnoprávnost mezi lidmi. Jednou se mu zdá sen, všichni lidi si byli rovni a bylo jim dobře. Pak se ale probudil a zjistil, že je to jen sen. Jeho dívka Marie mu prozradila, že toho snu se zbaví, jen když ho uskuteční.
Hl. myšlenka: Lidé si nejsou rovni. Každý touží uskutečnit si svůj sen.
Personifikace:   oči bolavé- vše viděly a do srdce krutě křičely
                               zem hladem sténá
Kontrasty:          paláce x podkroví, sytí x hladoví
Přirovnání:         svět je jak srdce kulatý
Metafora:           oči- rány nezhojené náhle se roztrhly

Sloky
Člověk trpí a musí svoji bolest přemoci. Musí s ní bojovat a nikdy se nesmí vzdát.
Hl. myšlenka: člověk bojuje se svým osudem a bolestí

 

Pohřeb
Anežka umírá a je pohřbena. Na hřbitov přijde její vnuk a přeje si, aby byl zabit ve válce a aby netrpěl tak jako ona, doma na posteli.
Hl. myšlenka: plakat se má pro ty co trpí jako živí a ne pro ty co už jsou pohřbeni a osvobozeni
Personifikace:   srdce tvé protrpělo
Přirovnání:         zpívejte raději jak zahradníci

Muž
Dědeček má mrtvici a umírá. Nezavolá však o pomoc, aby nevzbudil děti a umírá v tichu sám. Ráno ho našli. Na postel uložili. Vnouček chce sílu mu znovu dát. Pak pochopí, že jedině děda mu může poslední své zbytky síly dát. Doufá, že jednou bude stejně statečný a nezavolá do tmy až bude umírat.
Hl. myšlenka: Děda byl statečný tím, že umřel sám a ve tmě, nechtěl aby ho viděli umírat
Metafora:           vichřice do jeho srdce vpadla
                               srdce z kořenů vyvracet počala
Přirovnání:         přirovnán k dubu

 

Fotografie
U topiče visí fotografie, na které je znázorněn hlad v Rusku. Tisíce lidí potřebuje pomoct. Bohaté lidi to však nezajímá.
Hl.myšlenka: Bohatí se starají jen o sebe.
Přirovnání:         bohatí – lidojedi
Metafora:           roce zaťaté v kleště
Synekdocha: to rukou tisíce se natáhlo až sem

Dům v noci
V domě bydlí spoustu lidí a každý z nich má svůj příběh a trápení. Pouze milenci co bydlí v podkroví se o nic nestarají. Mají sami sebe a to jim stačí.
Hl. myšlenka: Láska dovede zahnat všechny starosti.
Personifikace:   šedesát oken propadlo snům
Přirovnání:         jak tichý měsíc nad řekou

Setkání
Muž se zamiluje do nevěstky, která je podobná hvězdě. Je překrásná ale uvnitř zkažená.
Hl. myšlenka: I když je někdo někomu podobný, vždy se najde nějaký rozdíl.
Přirovnání:         noc je těžká jak mlýnský kámen..
Metafora:           byl to proud boláků hnisavých
Anafora:              kdo ví…
                               kdo ví..

Mirogoj
Lituje všechny, co ve válce padli, protože válka je zbytečná. Chtěl by všechny oživit.
Hl. myšlenka: válka je zbytečná

Nevěrná
Žena slíbila muži věrnost. Ten ale odešel a ona se oddala námořníkovi.
Metafora:           z železa ruce měl
Anafora:              z železa kotvy měl
Epizeuxis:           za noci, za noci

Odjezd
Muž je smutný, že musí odjezd. S ním vypadá smutně i krajina kolem nádraží. Musí zde zanechat i svoji milenku.
Hl. myšlenka: člověk se musí často loučit s tím, co nedávno získal
Milenci
Dva milenci si vyznávají lásku ale jejich vyznání přehluší řev sirén. Svět není tak krásný jako cit mezi nimi.
Metafora:           by naším objetím mohl proplést svůj vlas
 
                              v něž zaklet je svět

Balada o očích topičových
Antonín je topič. Dvacet pět let přikládá do kotle ve dne i v noci. Práce je stále mnoho a on musí pracovat. Jeho oči pomalu umdlévají a pak oslepnou. Atonín znavený umírá a nechává zde ženu s dítětem.
Hl. myšlenka: člověk má práci a musí neustále pracovat, až do omdlení
Metafora:           proč si se miloval s tou holkou proklatou
Moře
Muž je na ostrově Krku a už šest dní hledá moře. Najde ho teprve sedmý den, když jde opilý z hospody.
Metafora:           svět je lahví s lékem