Antigona

Sofokles

Král Oidipus odchází do vyhnanství. Jeho dva synové Eteoklés a Polyneikés bojují o trůn. Eteokles se spojil s Kreontem a proti Polyneikovi a vyhání ho ze země. Ten si v cizině najde spojence a s novou armádou zaútočil na Eteoklese. V boji se oba zabijí. Králem se stává Kreon. Nařídí aby Polyneikova mrtvola zůstala nepohřbena, za vlastizradu. Sestra těchto dvou bratrů je nešťastná. Antigona chce Polyneikovo tělo pohřbít. Její sesta z toho má strach a nepouští se do této akce. Antigona je chycena při zahrabávání a má být potrestána smrtí. Přichází její sestra a chce být také potrestána. Antigona však řekne, že s pohřbíváním neměla nic psolečného. Pro Antigonu je přednější uposlechnout nepsané zákony Bohů (o úctě k mrtvým příbuzným) než vyhlášku krále Antigona. Je zaživa zazděna do hrobky. Haimon si měl vzít Antigonu za manželku, prosí otce Kreonta, aby jí odpustil. Kreon neposlouchá. Až když za ním přijde věštec a varuje ho před nebezpečím, které nastalo, když se vzepřel vůli Bohů. Rozhodl se Antigonu osvobodit, jenže ta už se v hrobce dávno oběsila a Haimon se u jejich nohou probodl mečem. Jeho matka Euridike se kvuli ztrátě syna zabila. Kreon zůstal sám a potrestaný.

 

Hlavní myšlenka: Vládce prosazuje své zákony nad zákony všech Bohů. Je Bohy potrestán.